Nyati Safari+45 70 26 04 07
Nyati Safari
Nyati SafariSøg

Privatlivspolitik

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

NYATI Safari ApS
Bregnerødvej 132
3460 Bregnerød
Tlf.:+45 70 26 04 07
Email: nyati@nyati.com

CVR.nr. 26 52 40 67

Hvad bruges dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Levering af aftalte ydelser/services
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav

Bemærk venligst at meddelelse af personoplysninger kan være et krav i henhold til køb af en rejse, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en pakkerejse. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål benævnt i afsnittet ”Hvad bruges dine oplysninger til”. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger: 

 • Almindelige kontaktoplysninger (såsom navn, email, telefonnummer og adresse)
 • Køn og fødselsdato
 • Billeder
 • Demografi
 • Krypterede betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • Cookie-oplysninger
 • IP-adresse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag
 • Oplysninger til rejsen: allergier, præferencer og særlige hensyn

Følsomme oplysninger: 

 • Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag.
 • Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.
 • NYATI Safari ApS kan endvidere under forudsætning af dit udtrykkelige samtykke, behandle helbredsoplysninger (eksempelvis oplysninger om allergi) om dig i forbindelse med det formål at levere den pågældende service.

Hvordan indsamler vi data om dig?

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom: 

 • Onlinekilder, f.eks. sociale medier som Instagram og Facebook
 • Vores samarbejdspartnere

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag: 

 • Dit udtrykkelige samtykke
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retslig forpligtelse der påhviler NYATI Safari ApS
 • Behandlingen er nødvendig for, at NYATI Safari ApS eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre:
  • Løbende forbedring af produkter, services, kundeoplevelsen og teknologier.
  • For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

Hvordan behandler vi dine data, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev?

For at kunne distribuere vores nyhedsbreve, vil NYATI Safari ApS bede om følgende informationer fra dig:

 • E-mailadresse
 • Navn

Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server. Det er kun NYATI Safari ApS' webansvarlige, der i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner har adgang til dine oplysninger. Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder. Vi sender kun nyhedsbreve ud til de modtagere, som selv har valgt at tilmelde sig nyhedsbrevet, og vi bruger såkaldt ”dobbelt tilmelding”, så andre ikke kan bruge din e-mailadresse. Hvis du har modtaget vores nyhedsbrev uden at have givet os din accept, kan det skyldes, at en person, som du kender, har videresendt det til dig.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan du forvente at modtage op til 12 nyhedsbreve om året fra NYATI Safari ApS. Nyhedsbrevet vil indeholde de seneste tilbud, nyheder og information om aktuelle rejser. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet på denne side. Du kan også afmelde nyhedsbrevet i et link nederst i nyhedsbrevene.

NYATI Safari ApS vil opbevare dine personlige informationer, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er det samtykke, du har givet.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

 • Hoteller: Vi benytter hoteller på vores destinationer i længere perioder og til individuelle bestillinger på kundens anmodning. Hotellerne, både indenfor og udenfor EU/EØS, har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for, at en bestilling kan foretages. Det gælder oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende.
 • Flyselskaber: Vi tilbyder flyrejser med forskellige partnere, som flyver på vores destinationer. Flyselskaberne får adgang til personoplysninger om de rejsende, der skal rejse med det pågældende flyselskab. Det er navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende. Overførslen af oplysningerne for de rejsende sker enten via datasystemet Amadeus eller direkte til flyselskabet med passagerlister, såkaldte paxlister.
 • Handlingagenter: Afhængigt af hvilket flyselskab, der benyttes til rejsen, og hvilken lufthavn rejsen afgår fra, benyttes forskellige handlingagenter til at udføre tjenesteydelser i forbindelse med rejsen til og fra lufthavnen. Det kan f.eks. dreje sig om check-in og bagagehåndtering. I forbindelse med udførelsen af disse ydelser kan handlingsagenten få adgang til visse personoplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tjenesten.
 • Øvrigt: Hvis du bestiller andre rejserelaterede ydelser via os, både indenfor og udenfor EU/EØS, f.eks. udflugter eller andre aktiviteter, kan der i relevante tilfælde gives personoplysninger til den person, der skal udføre tjenesten, hvis det er nødvendigt for at levere den bestilte tjeneste. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bookingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende.
 • Udlevering til tredje land: Da vi arrangerer rejser til Afrika og Det Indiske Ocean, er nogle af vores partnere (som hoteller og flyselskaber) uden for EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, når det er nødvendigt for at levere den ydelse, du har anmodet om. Uanset hvilket land, NYATI Safari ApS sender dine personoplysninger til, har NYATI Safari ApS en forpligtelse til at sikre, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger.
 • Vores partnere og internt i NYATI Safari ApS
 • Analyse- og segmenteringsplatforme som Google Analytics, Facebook Buinessmanager, YouTube, LinkedIn eller andre sociale medier
 • Offentlige myndigheder såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet i forbindelse med køb af rejse eller ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA?

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA. Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer NYATI Safari ApS, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til NYATI Safari ApS’ instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål benævnt i afsnittet ”Hvad bruges dine oplysninger til.

Vi overfører kun dine persondata til udlandet når:

 • Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller
 • Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikrer dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

NYATI Safari ApS sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. For GoogleAnalytics opbevares data i 38 måneder. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dette, så længe du ikke afmelder dig nyhedsbrevet eller informerer os om, at du ikke længere vil modtage det. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?

Hos NYATI Safari ApS gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger. Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Hvilke rettigheder har du?

Som registreret kunde hos NYATI Safari ApS har du følgende rettigheder: 

 • Besigtigelse og berigtigelse af dine kundeoplysninger
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til NYATI Safari ApS i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Mulighed for at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage
 • Sletning

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Som kunde hos NYATI Safari ApS kan du til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos NYATI Safari ApS slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
 • Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring
 • Oplysningerne viser sig at være ukorrekte
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt

Hvis du mener at NYATI Safari ApS behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet første gang, du besøger en webside, så din computer/smartphone kan genkendes næste gang, du besøger websiden.

Der findes to typer af cookies:

 • Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en webside.
 • Persistent cookies, som bliver lagret på din computer/smartphone/tablet med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt. 

Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer. 

Anvendelse af cookies

Det er kun NYATI Safari ApS der benytter oplysningerne. Tredjemand (teknisk partner), har adgang til informationer i nødvendigt omfang for at kunne drive tjenesten. Vi anvender cookies til at:

 • Forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services
 • Genkende bruger fra gang til gang
 • Måle trafik og salg på www.nyati-safari.dk
 • Analyse af produktudbud, service m.v.
 • Annoncering
 • Brugerpræferencer
 • Socialt netværk

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme dem. Se nedenfor hvordan du sletter cookies.

Sådan undgår du cookies 

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.nyati-safari.dk, kan du i de fleste nye browsere vælge cookies fra.

Rejseforedrag

Nyati Safari
Nyati Safari
Kontakt NYATI
Ring til os på 70 26 04 07 eller skriv:
Venligst indtast alle påkrævede felter
Venligst indtast en gyldig email
Send
Kontakt os